Nieuws en inspiratie

Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn probleem op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd het ook mag lijken.

Misschien is dat de reden waarom voor sommige mensen bidden werkt. God zegt niets terug, hij geeft geen adviezen en probeert niet om de dingen te regelen. Hij luistert alleen maar en vertrouwt erop dat je er zelf wel uitkomt.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Leo Buscaglia

A return to love

‘Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zijn.

Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.

Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:

“Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd, geweldig te achten?”

Maar waarom zou je dat niet zijn?

Je bent een kind van God!

Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.

Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren.

Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.

En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen onze nabijheid anderen bevrijden.’

‘Our deepest fear is not that we are inadequate.

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.

It is our light, not our darkness, that most frightens us.

We ask ourselves,

who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous?

Actually, who are you not to be?

You are a child of God.

Your playing small doesn’t serve the world.

There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you.

We are all meant to shine, as children do.

We are born to make manifest the glory of God that is within us.

It’s not just in some of us, it’s in everyone.

And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.

As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.’

Marianne Williamson

Tekst van Charlie Chaplin

As I began to love myself

I found that anguish and emotional suffering are only warning signs that I was living against my own truth

Today, I know, this is ‘AUTHENTICITY’

As I began to love myself

I understood how much it can offend somebody as I try to force my desires on this person, even though I knew the time was not right and the person was not ready for it, and even though this person was me

Today I call it ‘RESPECT’

As I began to love myself

I stopped craving for a different life, and I could see that everything that surrounded me was inviting me to grow

Today I call it ‘MATURITY’

As I began to love myself

I understood that at any circumstance, I am in the right place at the right time, and everything happens at the exactly right moment So I could be calm

Today I call it ‘SELF-CONFIDENCE’

As I began to love myself

I quit steeling my own time, and I stopped designing huge projects for the future

Today, I only do what brings me joy and happiness, things I love to do and that make my heart cheer, and I do them in my own way and in my own rhythm

Today I call it ‘SIMPLICITY’

As I began to love myself

I freed myself of anything that is no good for my health – food, people, things, situations, and everything that drew me down and away from myself

At first I called this attitude a healthy egoism

Today I know it is ‘LOVE OF ONESELF’

As I began to love myself I quit trying to always be right, and ever since I was wrong less of the time

Today I discovered that is ‘MODESTY’

As I began to love myself I refused to go on living in the past and worry about the future

Now, I only live for the moment, where EVERYTHING is happening

Today I live each day, day by day, and I call it ‘FULFILLMENT’

As I began to love myself

I recognized that my mind can disturb me and it can make me sick

But as I connected it to my heart, my mind became a valuable ally

Today I call this connection ‘WISDOM OF THE HEART’

We no longer need to fear arguments, confrontations or any kind of problems with ourselves or others

Even stars collide, and out of their crashing new worlds are born

Today I know THAT IS ‘LIFE’!

Avalon voor Holistische Coaching
Praktijkadres
Praktijk voor Nieuwetijdse Geneeswijzen
Weteringlaan 1
2377 XN Oude Wetering
06 4208 7438

Avalon, in deze sage, is een “in de nevelen verborgen” oord dat slechts bereikbaar is voor diegenen die de magische boot kunnen roepen en het eiland kunnen vinden.