DISCLAIMER INTELLECTUEEL EIGENDOM

Informatie van deze website mag niet gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt worden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ellen Vunderink is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ellen Vunderink.

Ellen Vunderink streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Ik behoud mij het recht voor om materialen op deze website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wassenaar, januari 2021

Avalon voor Holistische Coaching
Praktijkadres
Praktijk voor Nieuwetijdse Geneeswijzen
Weteringlaan 1
2377 XN Oude Wetering
06 4208 7438

Avalon, in deze sage, is een “in de nevelen verborgen” oord dat slechts bereikbaar is voor diegenen die de magische boot kunnen roepen en het eiland kunnen vinden.